HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก
 
         นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณเส้นทางการปั่นจักรยาน โดยมี พลตำรวจโท พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฯ
ณ บริเวณถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ประตู ๑ จังหวัดนครราชสีมา ...