HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
และพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
 
        นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
        โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้ามูลนิธิพุทธธรรม ๓๑ นครราชสีมา (ฮุก ๓๑) ถนนบายพาส (ปักธงชัย - จอหอ) ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...