HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
 
        นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
        เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณสระน้ำเจ้าคุณ บ้านหนองแฟบ ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...