HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาทัศนศึกษา กองบิน ๑
 
         นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนวันอาสาพัฒนา ๒๕๒๐ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๖๖ คน เดินทางมาทัศนศึกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยายสรุปแผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑ และบริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...