HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ผสพ.กทน.บน.๑
 
         ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.นำอุปกรณ์ และสารตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด ผสพ.กทน.บน.๑ ณ ที่ทำการ ผสพ.กทน.บน.๑ ๒๔ ม.ค.๖๐, ๑๐๐๐ … ...
รายละเอียดดังนี้
ยอดข้าราชการ สังกัด ผสพ.กทน.ฯ ๓๙ คน
ตรวจหารสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)
ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด