HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   การตั้งจุดตรวจ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด
สถานที่ตั้งจุดตรวจ บริเวณช่องทางเดชอุดม
 
         ร้อย.ทสห.บน.๑ ร่วมกับ พัน.อย.บน.๑ จัด จนท.สห.พร้อมอุปกรณ์และสารตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ และ จนท.มว.สท.ร้อย.รก.พัน.อย.ฯ โดยใช้สุนัขดมกลิ่น ตั้งจุดตรวจปัสสาวะบุคคล และค้นหายาเสพติดภายในยานพาหนะ ที่ผ่านเข้า – ออก ณ บริเวณช่องทางเดชอุดม ตามมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดในเขต บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐, ๑๗๓๐ – ๑๙๓๐ ...
รายละเอียดดังนี้
ผู้รับการตรวจปัสสาวะ จำนวน ๙๙ คน
ใช้สารตรวจยาเสพติด จำนวน ๙๙ ชุด
ใช้เวลาในการตรวจ ๒ ชั่วโมง
ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด