HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
 
         ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.พร้อมอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไปตรวจข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด พัน.อย.บน.๑ ณ บริเวณหลัง บก.พัน.อย.ฯ เมื่อ ๒๕ เม.ย.๖๐, ๐๘๐๐ ...
รายละเอียดดังนี้
ยอดข้าราชการ พัน.อย.ฯ จำนวน ๑๓๒ คน
ยอดข้าราชการ ศูนย์ฟื้นฟูฯ จำนวน ๑๒ คน
ตรวจหาสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)
ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด