HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
 
         ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.พร้อมอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ตรวจข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัด ผนบ.ฯ, ผกร.ฯ, ฝทสส.ฯ, มว.จัดหาฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และที่ทำการ ผนบ.ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐, ๐๘๐๐ ...
รายละเอียดดังนี้
ยอดกำลังพล ผกร.ฯ จำนวน ๑๓ คน
ยอดผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๑๓ คน
ยอดกำลังพล ฝทสส.ฯ จำนวน ๖ คน
ยอดผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๖ คน
ยอดกำลังพล มว.จัดหาฯ จำนวน ๗ คน
ยอดผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๕ คน
ยอดกำลังพล ผนบ.ฯ จำนวน ๓๗ คน
รวมยอดผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๕๗ คน
ตรวจหาสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)
ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด