HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัด บน.๑
 
         ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห. พร้อมอุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ไปตรวจข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัด บน.๑ ณ บริเวณที่ทำการ ฝพธ.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๐, ๐๘๐๐ ...
รายละเอียดดังนี้
ยอดข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๑๑๒ คน
ตรวจหารสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)
ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด