HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ฝูง.๑๐๓ บน.๑
 
         ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห. พร้อมอุปกรณ์การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ไปตรวจปัสสาวะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สังกัด ฝูง.๑๐๓ บน.๑ ณ บริเวณด้านข้างอาคาร ฝูง.๑๐๓ฯ ร่วมกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในเขต บน.๑ เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๙, ๐๙๒๐ ...
รายละเอียดดังนี้
ยอดข้าราชการทั้งหมด ๑๘๘ คน
ตรวจหารสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)
ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด