HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด บก.บน.๑
 
         ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.ไปตรวจปัสสาวะ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด บก.บน.๑ ร่วมกับ พนักงาน ป.ป.ส.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในเขต บน.๑ ณ บริเวณด้านหลัง บก.บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๙, ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ ...
รายละเอียดดังนี้
ผู้เข้ารับการตรวจ จำนวน ๙๘ คน
ตรวจหารสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)
ผลการตรวจ ไม่พบสารเสพติด