HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
   การตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด สังกัด ผสอ.กทน.บน.1
 
         ผบ.ร้อย.ทสห.บน.๑ จัด จนท.สห.ร่วมกับสุนัขทหารไปสุ่มตรวจปัสสวะ ที่แผนกสื่อสาร บน.๑ ให้กับข้าราชการ, พนักงานลูกจ้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ภายในเขต บน.๑ ผลการสุ่มตรวจ ไม่พบผู้กระทำความผิด เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๐, ๐๙๐๐ ...