HOME OF THE TIGER
 
หน้าหลัก
รู้จักกองบิน ๑
หน่วยขึ้นตรง บน.๑
บริการประชาชน
บริการข้อมูล
ติดต่อเรา
 
 
  • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • สอบราคา
  • ประกาศราคากลาง
  • ประกาศประกวดราคา
  • แจ้งผลการสอบ/ประกวดราคา
  • สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน (สขร.1)
 
ข้อมูลโดย : หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑ โทร. ๐๔๔-๓๕๘๑๑๐ - ๔ กด ๔-๐๔๒๗ กลับสู่ด้านบน