สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๖๐
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๖๐ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๖๐ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๖๐ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๐ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๖๐ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๐ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๐ Download
  สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๙
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๙ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๙ Download
  สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๘
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๘ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๘ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๕๘ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๘ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๘ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๘  Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๘ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๘ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๘ Download
  สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๗
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๗ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๗ Download
  สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๖
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๖ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๖ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๖ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๖ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๖ หน้า ๑    หน้า ๒    หน้า ๓
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๖  หน้าที่ ๑    หน้า ๒
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๖ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๖ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๖ Download
  สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๕
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๕ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๕ Download
  สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๔
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๕๔ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๕๔ Download
  สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี ๒๕๕๓
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.๕๓ Download
      สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.๕๓ Download