ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑

 

  commander 01   
 
 นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย
ผู้บังคับการกองบิน ๑
 
     
commander 02    commander 03
 นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว
รองผู้บังคับการกองบิน ๑
 
นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกําเนิด
รองผู้บังคับการกองบิน ๑
     
  commander 04  
 
 นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม
เสนาธิการกองบิน ๑