รับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ เพื่อเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

   ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และพลเรือน เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ ณ ลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ...

HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana

HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana

HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana