รับ - ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ เพื่อเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ วัดสมานมิตร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

   ในการนี้ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และพลเรือน เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ ณ ลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ...

HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana

HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana  HRHP Sirivannavari Nariratana

HRHP Sirivannavari Nariratana