รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งจาก ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินโคราช (กองบิน ๑) ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา และเป็นองค์ประธาน ในการพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  ในการนี้ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย เรืออากาศเอกหญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการแทนประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ผู้แทนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จิตอาสาเฉพาะกิจ และพลเรือน เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ ณ สนามบินกองบิน ๑ ...

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn  HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn  HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn  HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn  HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn