น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๓ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

blood donation 19

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๖๒ โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ บน.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ ...

volunteer 111262 10

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

birthdays king9 3 4

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

birthdays king9 2 5

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ บน.๑ และทหารกองประจำการ บน.๑ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๒  ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

birthdays King9 13

น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ บน.๑เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๒ โดยมี น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ภาสกร  ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑, หน.นขต.บน.๑ และกำลังพลจิตอาสา บน.๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอล กองบิน ๑ ...

volunteer activities 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒ โดยมี น.อ.ภาสกร ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย ใยไหม เสธ.บน.๑, หน.นขต.บน.๑ และกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ และบริเวณหน้าอาคารแผนกสนับสนุนการบิน บน.๑ ...

241062 4

น.อ.ภาสกร ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

231062 3 7

น.อ.ฉลองชัย ใยไหม เสธ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด บริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ สนามหน้าสถานีรถไฟนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

volunteer 231062 3

น.อ.ภาสกร ไชยกำเนิด รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

231062 2