กองบิน ๑ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดหน่วยงานและสถานที่ราชการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณอาคารสถานที่ราชการ กองบิน ๑ ...

 

  Big-Cleaning-Day 1  Big-Cleaning-Day 2  Big-Cleaning-Day 3


  Big-Cleaning-Day 4  Big-Cleaning-Day 5  Big-Cleaning-Day 6


  Big-Cleaning-Day 7  Big-Cleaning-Day 8  Big-Cleaning-Day 9


  Big-Cleaning-Day 10  Big-Cleaning-Day 11  Big-Cleaning-Day 12