กองบิน ๑ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันกองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๒

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันกองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
    เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๑  เนื่องในโอกาส พิธีพระบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑
 ...

 

Tree 1  Tree 2  Tree 3

    

Tree 4  Tree 5  Tree 6

  

 Tree 7  Tree 8  Tree 9