กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๘๐ คน พร้อมรถพยาบาลจำนวน ๑ คัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

     โดยมี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี ฯ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

 

 

 with heart 1  with heart 2  with heart 3

 

  with heart 4  with heart 5  with heart 6

 

 with heart 7  with heart 8  with heart 9

 

 with heart 10  with heart 11  with heart 12

 

 with heart 13  with heart 14  with heart 15

 

with heart 16