กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา
และปรับภูมิทัศน์

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๑๐๐ คน พร้อมรถพยาบาลจำนวน ๑ คัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และปรับภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ บริเวณคลองชลประทานบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 Jitarsa 1  Jitarsa 2  Jitarsa 3

 

  Jitarsa 4  Jitarsa 5  Jitarsa 6

 

 Jitarsa 7  Jitarsa 8  Jitarsa 9

 

 Jitarsa 10  Jitarsa 11  Jitarsa 12