ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกจักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการ กองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ...

 

 Recording-120862 1  Recording-120862 2  Recording-120862 3

 

  Recording-120862 4  Recording-120862 5  Recording-120862 6

 

 Recording-120862 7  Recording-120862 8