การบรรยายโครงการจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายโครงการจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
  โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑
เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑
  ...

 

    Volunteer 1  Volunteer 2  Volunteer 3

 

     Volunteer 4  Volunteer 5  Volunteer 6

 

     Volunteer 7  Volunteer 8  Volunteer 9

 

     Volunteer 10  Volunteer 11  Volunteer 12

 

Volunteer 13  Volunteer 14