กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สมเดช ผลกลาง เป็นผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ จำนวน ๓๐ คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ปีกาญจนาภิเษก ๒๕๓๙ และบริเวณริมถนนราชสีมา - ปักธงชัย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 volunteer-project_ 1  volunteer-project_ 2  volunteer-project_ 3

 

  volunteer-project_ 4  volunteer-project_ 5  volunteer-project_ 6

 

 volunteer-project_ 7  volunteer-project_ 8  volunteer-project_ 9

 

 volunteer-project_ 10  volunteer-project_ 11  volunteer-project_ 12