กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่า เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสนามฝึก (เก่า) กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ...

 

 Volunteer 1  Volunteer 2  Volunteer 3

 

  Volunteer 4  Volunteer 5  Volunteer 6

 

 Volunteer 7  Volunteer 8  Volunteer 9

 

 Volunteer 10  Volunteer 11  Volunteer 12

 

 Volunteer 13  Volunteer 14  Volunteer 15

 

 Volunteer 16