พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการ กองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

 charity-and-merit-making-for-King9 1  charity-and-merit-making-for-King9 2  charity-and-merit-making-for-King9 3

 

  charity-and-merit-making-for-King9 4  charity-and-merit-making-for-King9 5  charity-and-merit-making-for-King9 6

 

 charity-and-merit-making-for-King9 7  charity-and-merit-making-for-King9 8  charity-and-merit-making-for-King9 9

 

 charity-and-merit-making-for-King9 10  charity-and-merit-making-for-King9 11  charity-and-merit-making-for-King9 12