กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
   โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 birthday-for-King4s-birthday 1  birthday-for-King4s-birthday 2  birthday-for-King4s-birthday 3

 

  birthday-for-King4s-birthday 4  birthday-for-King4s-birthday 5  birthday-for-King4s-birthday 6

 

 birthday-for-King4s-birthday 7  birthday-for-King4s-birthday 8  birthday-for-King4s-birthday 9

 

 birthday-for-King4s-birthday 10  birthday-for-King4s-birthday 11  birthday-for-King4s-birthday 12

 

 birthday-for-King4s-birthday 10  birthday-for-King4s-birthday 11