กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    นาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด บริเวณเส้นทางรถไฟ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
  โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ สนามหน้าสถานีรถไฟนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 volunteer-231062 1  volunteer-231062 2  volunteer-231062 3

 

  volunteer-231062 4  volunteer-231062 5  volunteer-231062 6

 

 volunteer-231062 7  volunteer-231062 8  volunteer-231062 9

 

 volunteer-231062 10  volunteer-231062 11