กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
  โดยมี นาวาอากาศเอก ภาสกร ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ และบริเวณหน้าอาคารแผนกสนับสนุนการบิน กองบิน ๑ ...

 

 241062 1  241062 2  241062 3

 

  241062 4  241062 5  241062 6

 

 241062 7  241062 8  241062 9

 

 241062 10  241062 11  241062 12