กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่กองบิน ๑เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอล กองบิน ๑ ...

 

 volunteer-activities 1  volunteer-activities 2  volunteer-activities 3

 

  volunteer-activities 4  volunteer-activities 5  volunteer-activities 6

 

 volunteer-activities 7  volunteer-activities 8  volunteer-activities 9

 

 volunteer-activities 10  volunteer-activities 11  volunteer-activities 12

 

 volunteer-activities 13  volunteer-activities 14  volunteer-activities 15

 

 volunteer-activities 16