กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการ กองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑, เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

 birthdays-King9 1  birthdays-King9 2  birthdays-King9 3

 

  birthdays-King9 4  birthdays-King9 5  birthdays-King9 6

 

 birthdays-King9 7  birthdays-King9 8  birthdays-King9 9

 

 birthdays-King9 10  birthdays-King9 11  birthdays-King9 12

 

 birthdays-King9 13  birthdays-King9 14  birthdays-King9 15

 

 birthdays-King9 16  birthdays-King9 17