กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 birthdays-king9-3 1  birthdays-king9-3 2  birthdays-king9-3 3

 

  birthdays-king9-3 4  birthdays-king9-3 5  birthdays-king9-3 6

 

 birthdays-king9-3 7  birthdays-king9-3 8  birthdays-king9-3 9

 

 birthdays-king9-3 10  birthdays-king9-3 11  birthdays-king9-3 12

 

 birthdays-king9-3 13  birthdays-king9-3 14  birthdays-king9-3 15