กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

   นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสากองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

    โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสวนสุขภาพ กองบิน ๑ ...

 

 volunteer-111262 1  volunteer-111262 2  volunteer-111262 3

 

  volunteer-111262 4  volunteer-111262 5  volunteer-111262 6

 

 volunteer-111262 7  volunteer-111262 8  volunteer-111262 9

 

 volunteer-111262 10  volunteer-111262 11  volunteer-111262 12

 

 volunteer-111262 13  volunteer-111262 14  volunteer-111262 15

 

 volunteer-111262 16  volunteer-111262 17  volunteer-111262 18

 

 volunteer-111262 19  volunteer-111262 20