กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ พร้อมกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

 blood-donation 1  blood-donation 2  blood-donation 3

 

  blood-donation 4  blood-donation 5  blood-donation 6

 

 blood-donation 7  blood-donation 8  blood-donation 9

 

 blood-donation 10  blood-donation 11  blood-donation 12

 

 blood-donation 13  blood-donation 14  blood-donation 15

 

 blood-donation 16  blood-donation 17  blood-donation 18

 

  blood-donation 19