น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

birthday for King4s birthday 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

candle lighting ceremony for King9 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชมรมแม่บ้าน ทอ.บน.๑ และทหารกองประจำการ บน.๑ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

charity and merit making for King9 12

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

wreath laying ceremony for King9 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้มีค่า เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๒ ณ บริเวณสนามฝึก (เก่า) พัน.อย.บน.๑ ...

Volunteer 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ น.อ.สมเดช ผลกลาง เป็นผู้แทน ผบ.บน.๑ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา บน.๑ จำนวน ๓๐ คน ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๒ ณ บริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

volunteer project 10

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายโครงการจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒  ณ หอประชุมจันทรุเบกษา บน.๑ ...

Volunteer 1

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ ณ สวนสุรนารี (บริเวณข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี) จว.นครราชสีมา ...

mother day 62 3 1

บน.๑ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ ณ อาคารธูปะเตมีย์ บน.๑ ...

mother day 62 2 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

120862 1