น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำกำลังพลจิตอาสา บน.๑ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดโพธิ์ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒ ณ วัดโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Jitasa 2

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

Queen birthday 3

น.อ.นเรศ เยี่ยมสถาน รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

Queen birthday 2 3

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๑๐๐ คน พร้อมรถพยาบาลจำนวน ๑ คัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา และปรับภูมิทัศน์ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๒ ณ บริเวณคลองชลประทานบ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Jitarsa 6

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำกำลังพลจำนวน ๘๐ คน พร้อมรถพยาบาลจำนวน ๑ คัน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

with heart 16

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดเสด็จออก ณ สีหบัญชร
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เมื่อวันที่ ๖ พ.ค.๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ...

King10 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๒ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จว.นครราชสีมา ...

Ceremonial ceremony for the monk making merit in the royal coronation ceremony 8

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ราชการ  Big Cleaning Day เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒
ณ บริเวณอาคาร บก.บน.๑ ...

Cleaning Day 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันกองทัพอากาศ ปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย.๖๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ เนื่องในโอกาส พิธีพระบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ณ บริเวณวิหารพระพุทธทีปังกร บน.๑ ...

Tree 8

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ บน.๑ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดหน่วยงานและสถานที่ราชการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ เม.ย.๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณอาคารสถานที่ราชการ บน.๑ ...

Big Cleaning Day 8