น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๒ ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

holy water 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๒ ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Royal Wedding Ceremony 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีประกอบพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต้นน้ำลำตะคอง เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๒ ณ ต้นน้ำลำตะคอง บริเวณเหนือฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ...

ceremony for sacrificing water from the holy water 2

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ ผู้แทน ทอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๒ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

Plant genetic 6

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๒ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

victory day62 2 8

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานบายศรี และพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๒ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ...

victory day62 1

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๒ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น ๒ ศาลากลาง จว.นครราชสีมา ...

National Labor Standards Day 3

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ พร้อมด้วย น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ และ น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ นำข้าราชการ บน.๑ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ ณ วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา ...

volunteer 6

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ บน.๑ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา จว.นครราชสีมา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ ณ บริเวณสระน้ำเจ้าคุณ บ้านหนองแฟบ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา ....

heart 1

น.อ.พิชญาณ อะสีติรัตน์ รอง ผบ.บน.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และรับโล่ งานบริจาคโลหิตและอวัยวะ โครงการ MHeart สายโลหิต สายใจ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ ณ Variety Hall ชั้น ๓ เดอะมอลล์นครราชสีมา ....

blood2