พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัย

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

   ในการนี้ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ และ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ ณ สนามบินกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ...

 

     Welcoming-the-Privy-Council 1  Welcoming-the-Privy-Council 2  Welcoming-the-Privy-Council 3