เสนาธิการกองบิน ๑ นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย และออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
ณ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิกองบิน ๑ นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย พร้อมกับได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  โดยออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนรวม ๖๔,๐๐๐ ลิตร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัย และประสบภัยแล้งในเบื้องต้น ณ บ้านหนองบอน ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

 

  Help 1  Help 2  Help 3


  Help 4  Help 5  Help 6


  Help 7  Help 8