ผู้บังคับการกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา

  นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ...

 

   Encouragement-and-Scholarship 1  Encouragement-and-Scholarship 2  Encouragement-and-Scholarship 3


  Encouragement-and-Scholarship 4  Encouragement-and-Scholarship 5  Encouragement-and-Scholarship 6