กองบิน ๑, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาขน) จัดโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี ๖๒

    คุณ พงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี ๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในรูปแบบการจัดสร้างถังบรรจุน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำดื่มสะอาด และประปาชุมชน ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อลดภาระค่ากระแสไฟฟ้า

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และเรืออากาศเอกหญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมชมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านไพล (ไตรมิตรสามัคคี) และประปาบ้านสระจันทร์ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 help-water 1  help-water 2  help-water 3

 

  help-water 4  help-water 5  help-water 6

 

 help-water 7  help-water 8  help-water 9

 

 help-water 10  help-water 11  help-water 12

 

 help-water 13  help-water 14  help-water 15

 

 help-water 16  help-water 17  help-water 18