ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๒๕ คน, รถดับเพลิง จำนวน ๒ คัน และรถกู้ภัย จำนวน ๑ คัน ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๒

   โดยรถดับเพลิงได้ใช้ประมาณโฟม จำนวน ๕๐๐ ลิตร และปริมาณน้ำ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ลิตร เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ บริเวณป่าต้นธูปฤาษี พื้นที่ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 fire-rescue 1  fire-rescue 2  fire-rescue 3

 

  fire-rescue 4  fire-rescue 5  fire-rescue 6

 

 fire-rescue 7  fire-rescue 8  fire-rescue 9

 

 fire-rescue 10  fire-rescue 11  fire-rescue 12

คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑
คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑