ผู้บังคับการกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินบริจาค และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 closing-ceremony-elang-thainesia-xix 1  closing-ceremony-elang-thainesia-xix 2  closing-ceremony-elang-thainesia-xix 3

 

  closing-ceremony-elang-thainesia-xix 4  closing-ceremony-elang-thainesia-xix 5  closing-ceremony-elang-thainesia-xix 6

 

 closing-ceremony-elang-thainesia-xix 7  closing-ceremony-elang-thainesia-xix 8  closing-ceremony-elang-thainesia-xix 9

 

 closing-ceremony-elang-thainesia-xix 10  closing-ceremony-elang-thainesia-xix 11  closing-ceremony-elang-thainesia-xix 12

คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑
คลิกเพื่อเข้าสู่...หน้าหลักของเว็บไซต์กองบิน ๑