เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
     โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฯ  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

         Wing1Help 1  Wing1Help 2  Wing1Help 3

 

         Wing1Help 4  Wing1Help 5  Wing1Help 6

 

Wing1Help 7  Wing1Help 8