หน่วยมิตรประชา กองบิน ๑ ร่วมกับ กองกำลังฝึกร่วม THAI BOOMERANG 2019
ออกให้ความช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนอ่างห้วยยางวิทยา ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับ กองกำลังฝึกร่วม
THAI BOOMERANG 2019  
      โดยมีกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่, มอบเครื่องขยายเสียง และนำกำลังพลพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนอ่างห้วยยางวิทยา
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 ...

 

             BOOMERANG 1  BOOMERANG 2  BOOMERANG 3

 

             BOOMERANG 4  BOOMERANG 5  BOOMERANG 6

 

            BOOMERANG 7  BOOMERANG 8  BOOMERANG 9

 

           BOOMERANG 10  BOOMERANG 11  BOOMERANG 12