ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและภัยหนาว

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและภัยหนาว เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชน ในกรณีเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และทันต่อสถานการณ์ พร้อมกับพิธีส่งขบวนรถศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านหนองม่วง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้รับการร้องขอ

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ นำข้าราชการและทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 helping-the-drought-and-cold-victims 1  helping-the-drought-and-cold-victims 2  helping-the-drought-and-cold-victims 3

 

  helping-the-drought-and-cold-victims 4  helping-the-drought-and-cold-victims 5  helping-the-drought-and-cold-victims 6

 

 helping-the-drought-and-cold-victims 7  helping-the-drought-and-cold-victims 8  helping-the-drought-and-cold-victims 9

 

 helping-the-drought-and-cold-victims 10  helping-the-drought-and-cold-victims 11  helping-the-drought-and-cold-victims 12

 

 helping-the-drought-and-cold-victims 13  helping-the-drought-and-cold-victims 14  helping-the-drought-and-cold-victims 15

 

 helping-the-drought-and-cold-victims 16