กองบิน ๑ ปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจเส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมวางแผน และขึ้นปฏิบัติภารกิจการบินสำรวจเส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งกับเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) สังกัดหน่วยบิน ๒๐๓๑ เพื่อบูรณาการวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    โดยมี นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา, นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอพิมาย, นายไพรัตน์  วิทยาอนุมาส นายอำเภอชุมพวง, นายอนันต์ศักดิ์  วุฒิสิงห์ชัย นายอำเภอโนนสูง, นายสุพจน์  แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ว่าที่ร้อยตรี บัญหาร  บุญมี นายอำเภอเมืองยาง, นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และ นาวาอากาศตรี เอิบเปรม  ปิ่นประดับ ผู้บังคับหน่วยบิน ๒๐๓๑ ร่วมปฏิบัติภารกิจ ณ หน่วยบิน ๒๐๓๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 1  aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 2  aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 3

 

  aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 4  aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 5  aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 6

 

 aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 7  aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 8  aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 9

 

 aviation-surveying-water-routes-reservoirs-and-drought-stricken-areas 10