ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ออกให้ความช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพลจำนวน ๒๕ คน, รถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คัน, รถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน และรถกู้ภัย จำนวน ๑ คัน ร่วมสนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย บริเวณตลาดสดแม่กิมเฮง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ ...

 

 fire-help 1  fire-help 2  fire-help 3

 

  fire-help 4  fire-help 5  fire-help 6

 

 fire-help 7  fire-help 8